http://bkbelgique4.be/Nii kui ka koma eki


nii kui ka koma ekika-sõna on olemas ka Muugi kaasaegse Johannes Aaviku grammatikas 1936, kus on õpetatud, et ühend nii(hästi) .. kui ka ei nõua koma. Aavik pole siiski päris järjekindel ning teisal on ta pannud sulgudesse ka ka -sõna.. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised. Nii et - püsiühendites võib koma üldse panemata jätta, nt Sööme nii …. Kõrvallause koma (2015-06-11) Eesti keele reeglite järgi eraldatakse liitlause keskel asuv kõrvallause komaga mõlemalt poolt: Keskkond, kus me elame, mõjutab meie tervist. Kui kõrvallause lõpeb sidesõna ja, ning, ega, või, (nii ..) kui ka ees, jääb koma ka nende ette tihti alles, nt Meister rõõmutses, et õppur oli töö hästi sooritanud, ja andis talle kingituse (Johannes …. Koma on üks tüütu ja kaval asi, millega on saadud kõvasti madistatud läbi aegade, nii ka minul.Kui nüüd järgi hakkata mõtlema siis polegi mul komaga mingeid häid kogemsi, mis oleks mulle naeratuse näole toonud.Kahjuks ei saa sellest komast üle ega ümber koma on ja koma jääb sellega tuleb ikkagi leppida.Omal ajal palusid jumalat .... Ümbruskonna metsades leidub nii leht- kui ka okaspuid. Takerdusid nii majandus kui ka vaimne elu. Kõik, nii noored kui vanad tõttasid laulupeole. Ats sai noomida nii emalt kui isalt. Tuldi nii üksikult kui mitmekaupa. Artikkel tekitas niihästi hämmastust, pahameelt kui ka viha. Mul puudub selleks niihästi raha kui aeg.. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega. On ehk nii? Kirjutasin kunagi Vilde teose põhjal uurimustöö “kui ja nagu võrdlus …”, see osutus täiesti maakondlikus plaanis võitjaks.. . Nojah, kui ta keeleoskus on nii niru, et oskab vaid lihtlausetega kõnelda-kirjutada, siis on tal muidugi ka õigus. Õnneks on meie keel siiski oluliselt rikkam ja vaheldust hulga rohkem, seda ka komade panemises.. Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Semikooloniga eraldatakse koondlauses loetelude rühmad. Töös oli kasutatud nii eesti-, vene- kui ka saksakeelseid artikleid. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Ärajäetud sõnade asemel kasutatakse loendis liitsõnades sidekriipsu.. KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.. Kui "areng" pole fondi nimetuses nii oluline, sobiks paremini ÜRO naistetoetusfond. 25. jaanuar 2008. Shared Environmental Information System (SEIS) – eesti keeles siiamaani ühtset kasutust välja kujunenud ei ole, on liikvel nii "keskkonnateabesüsteem" kui ka "keskkonnateabe süsteem".. Kuna materjalid ilmuvad ka veebis, saame rääkida veel muudestki asjadest. Nagu näha võib, ei vaja üldlaiend koma üldsegi nii tihti, kui viimasel ajal arvatakse. Eks meid kipub mõjutama jälle see va inglise keel, kus koma tuleb igasuguse lausealgulise üldlaiendi taha panna. Pidagem siis meeles, et meie keeles on sellega natuke teistmoodi.. Ma mäletan nii hästi seda kui algkoolis palus õpetaja kirjutada ühe muinasjutu, milles minul olid väga pikad ning venivad laused, sest ma kas ei kasutanud neis lausetes ühtegi koma või kui kasutasin siis olid need täiesti vales kohas. Komade valesti kirjutamist meeldis mulle peale seda veel väga pikalt harrastada. Õigesti hakkasin ma komasid kirjutama alles […]. Kui teete selle väljendiga liitsõna, siis on õige kirjutada nii: side-by-side-külmik (st inglise väljendi ja sõna "külmik" vahel on sidekriips). 15. veebruar 2006 Kas täpsustava järellisandi (?) järele tuleb järgnevas lauses panna koma: kaubandustõkked ei ole takistanud teisi kolmandate riikide tootjaid, eelkõige Ladina-Ameerika .... EKI terminibaasi Esterm versioon arhiveeritakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv). Ekilex on Eesti Keele Instituudi hallatav ja arendatav sõnastiku- ja terminibaas. See on leksikograafide ja terminoloogide profitööriist, mida kasutavad nii EKI enda kui ka majavälised sõnakogude koostajad ja toimetajad.. "Nii et" kirjutatakse selle pärast ilma komata, et see ongi selline ühendsidend, mis koma ei nõua! Samasugused on näiteks "siis kui", "selleks et". Loomulikult oleneb komakasutus ka lausest, vahel lihtsalt satuvad "nii" ja "et" kõrvuti, kui tegemist ei ole ühendiga. Kui see on aga lause algul, siis ei ole mitte kahtlustki - koma ei ole!. Nojah, kui ta keeleoskus on nii niru, et oskab vaid lihtlausetega kõnelda-kirjutada, siis on tal muidugi ka õigus. Õnneks on meie keel siiski oluliselt rikkam ja vaheldust hulga rohkem, seda ka komade panemises.. (EKI sõnastikusüsteemis soovitud rakendusse võib siseneda ka otse, ilma avalehel käimata: iga rakenduse veebiaadress on kirjas vastava sõnastiku toimetamise juhendis). EKI sõnastikusüsteemi rakendusse sisenemisel on võimalik valida, kas töötada tööversiooni või testversiooni andmetega.. Nt kui struktuurilahtris on "märksõna", siis esitatakse kõik märksõnad, kui lahtrisse kirjutada tärn (*) 9: linnuke Otsing on tõstutundetu linnuke Otsitakse kõiki märke (vaikimisi jäetakse sümbolid arvestamata, s.t ei tehta vahet, kas tekstis esineb ka muid sümboleid (koma, semikoolon, sidekriips, allkriips, $, @ jne).. Kui dokumendi päises on märgitud nii dokumendi väljaandmise koht kui ka aeg, peavad need käändes ühilduma, st kui väljaandmiskoht on koha-käändes, peab sellega ühilduma ka kuupäev. Koma sellisel juhul ei panda. Nt Paides 22. augustil 2008 Paladel 22. augustil 2008. EKI terminibaasi Esterm versioon arhiveeritakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv). Ekilex on Eesti Keele Instituudi hallatav ja arendatav sõnastiku- ja terminibaas. See on leksikograafide ja terminoloogide profitööriist, mida kasutavad nii EKI enda kui ka majavälised sõnakogude koostajad ja toimetajad.. dab ka seda, et teaduse loomulik areng pole enam tagatud. Nii kaua kui ühis-kond – parlamendi või valitsuse või mõne ministeeriumi näol – ütleb, et palun, siin on raha, siin on õppetool, siin on teadusala, tee midagi, nii kaua on objektiivne ja efektiivne teadus või-malik. Praegune situatsioon on aga nii-sugune, et rahaandja seab .... Kuna materjalid ilmuvad ka veebis, saame rääkida veel muudestki asjadest. Nagu näha võib, ei vaja üldlaiend koma üldsegi nii tihti, kui viimasel ajal arvatakse. Eks meid kipub mõjutama jälle see va inglise keel, kus koma tuleb igasuguse lausealgulise üldlaiendi taha panna. Pidagem siis meeles, et meie keeles on sellega natuke teistmoodi.. Materjalid ilmuvad lõppude lõpuks ka veebis. Nagu näha võib, ei vaja üldlaiend koma üldsegi nii tihti, kui viimasel ajal arvatakse. Eks meid kipub mõjutama jälle see va inglise keel, kus koma pannakse igasuguse lausealgulise üldlaiendi taha. Pidagem siis meeles, et meie keeles on sellega natuke teistmoodi.. ohooloom kirjutas:no siis see keeletoimetaja siiski eksis, kui vaadata eespool toodud linke. Uut koma ei tule. Seda ma ka eespool ütlesin. nii tõesti on. uus koma tuleb vaid sellisel juhul, kui lause läheb edasi. aga ma ei usu, et keeletoimetaja eksis, pigem tõlgendas töötaja tema selgitust valesti. See on jah tõenäolisem.. Näiteks tekitab täiskasvanud keelekasutajates tihti hämmeldust tõik, et koma võib käia ka ja ees. Algklassidest on paljudele pähe kulunud reegel, et selle ning teiste rinnastavate sidesõnade ning, ega, või, (nii ...) kui ka ette koma ei panda, kuid ei meenu, et õpetaja rõhutas reeglis sõna tavaliselt.. EKI: perede majanduslik olukord neljandas kvartalis halvenes. Rebitud raha. Pilt on illustreeriv. FOTO: Mihkel Maripuu. Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) värskest konjunktuuriuuringust ilmneb, et perede majanduslik olukord liikus detsembris negatiivses suunas. Palume vabandust, video mängimisel tekkis viga.. Üsna tihti küsitakse komade kohta kui ja nagu ees. Ka tekstides on märgata ebakindlust või hooletust selles asjas. Kahtlejatele on üks üsna universaalne nõu, mille järgi komapanekut otsustada: kui järgneb osalause ehk nagu …. Nii autojuht kui ka tõlk(ija) peavad reegleid tundma ja järgima, kuid olema valmis juhuks, kui teised seda ei tee (ei näita suunda, sõna esineb teises tähenduses kui sõnaraamatus, kõnelejast on raske aru saada).. Terminibaas sisaldab nii Eestis kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos definitsiooni jm mõisteteabega. Andmekogu on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku riigikaitseterminitega. Aastatel 2003–2017 täiendas ja ajakohastas Militermi Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjon.

kuidas teha bändimis on castingkus setumaa asubkuidas kasutada tangensitkus pool käib helkurkus on oktoobri lõpus soekuidas olid seotud palverännakudkuidas teha sõbrapäeva kaartemis on saldoteatiskui kaua kehtib digiretseptkus viga näed laita saada perse ära aitakus saab tallinnas uisutadakui palju ma maksanselgitage kontrollimise kui juhtimistegevuse olemust ja vajadust organisatsiooni tegevusesmis on valentsmis raha võtta türkimis on vanasõnamida teha kui inimene surebkui palju on eestis töötuidnii heas kui halvasmis on geenifond

kuidas mekuidas kontrollida auto ajalugu vin koodi järgimis on normaalrõhu väärtusmis on maakasutuskui lootevett on liiga paljujoon mis ei ole sirgemis on rannajoonkui palju alkoholikui muidukui suur oli keskmine brutokuupalk eestis 2017 aastal?

       

 
    � By Rafcorp
863
Bing Google