http://bkbelgique4.be/Mis sõnade ette käib koma


mis sõnade ette käib komaKüsisõnade ette käib tavaliselt koma. Sest, et, kuid ette ka. Muude ette saab ka koma panemata hakkama, tuleb vaadata, kas mõlemal pool sõna on tegusõna pöördes või kas tegu pole vastandusega (mitte see, vaid teine). Ja vabalt võib juhtuda ja ja ning ette koma, see "ei käi"-reegel on algklasside jaoks.. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised. Nii et - püsiühendites võib koma üldse panemata jätta, nt Sööme nii et vats rebeneb.. väike salmike: et,sest, aga, kuid, vaid, siis. nende sõnade ette läheb koma Vasta Tsiteeri noh 26. oktoober 2014, kl 14.47 ja ning ega või kui ka ette koma ei käi. Vasta Tsiteeri nujahh 26. oktoober 2014, kl 15.54 Sõltub lauseehitusest, vahel on "ja" ning "kui" ees koma õigustatud. Vasta Tsiteeri mina käin koolis 05. mai 2015, kl 20.12. Sõnade AGA ja VAID ette tuleb koma panna siis, kui nad on lauses sidesõnad, nt Ta on väike, aga tubli. See ei sõltu mitte kuupäevast, vaid kohtumise päevakorrast. Niisugust ettevõt-mist ei nimetata näituseks, vaid messiks. Kui aga ja vaid on rõhumäärsõnad, siis koma nende ees ei ole: Kuum supilonks mõjub aga kosutavalt.. 1) Lause lõpumärgid Lausetega anname me edasi oma tundeid, soove, esitame küsimusi, keelame ja palume midagi. Kõige lihtsama ehk siis jutustava lause lõppu käib punkt. Homme hakkab kool. Eile käisime õues. Hüüd- või soovlause lõpus peab olema hüüumärk. Ära mängi lolli! Tule tuppa! Küsilause lõppu tuleks panna küsimärk. Mitu tundi sul on?. . Tõesõna – koma võib olla eluohtlik. Juhul kui teda vales kohas kasutada. Paljud meist kindlasti mäletavad emakeeletunnist tuntud näidet, kus reas neli sõna – “Tappa mitte ellu jätta!”. Koma asukohast selles lauses sõltub inimese elu. Jah, vahel pole koma naljaasi. Ometi. Koma on välimuselt riuklik ja vimkadest tulvil.. . Kaassõnastunud verbivormid hoolimata (millest), vaatamata (millele), alates (millest) ja lõpetades (millega), arvates (millest), võrreldes (millega) ei nõua koma ka lauselühendi algul: Võrreldes eelmiste aastatega on eksamitulemused paranenud.. “Mis ma, sest ikka pesema hakkan… ” “Ma ei osanud seda varem pidin selleks ikka, kuid harjutama!” (tõesti parim näide, mida näinud olen) Kas on selgeks õpitud reeglid, mis sõnade ette koma käib ja siis alati ka nii talitatakse? Olenemata kontekstist ja tähendusest? On see täiesti olematu keelevaist? Mulle jääb selgusetuks.. ÜHENDSIDESÕNAD ehk MITMESÕNALISED SIDENDID Ühendsidesõnad ehk mitmesõnalised sidendid (enamasti et- või kuiosaga): isegi kui, ilma et, olgugi et, ainult et, vaevalt et, peaasi et, mitte et – kuuluvad kokku ning et ja kui ette koma ei panda.. Kõrvallause Kõrvallause täpsustab pealauset või kõrgema astme kõrvallauset. Eesti keeles eraldatakse kõrvallause pealausest alati koma (de)ga, näiteks Vaata, kas Tiina juba tuleb, Mees arvas, et koosolek on lõppenud, ja väljus ruumist, Enne kui Mari maale sõitis, käis ta turul, et toitu kaasa osta. Kõrvallause algab tavaliselt. 1. ei ole kahjuks norm-intelligentsiga täiskasvanud inimene 2. on olnud ise kunagi väga paks ja on saanud trauma 3. põeb anoreksiat või on põdenud raskeid haiguseid täiendage…. - …. KOMA KES, MIS, AGA EES. KOMA. 1. Märgi koma jämedalt trükitud sõnade ette. Püstjoone asemele pane õige kirjavahemärk. JÕULUKINK EEDILE. Väikeses majakeses mis asus küla serval, elas vaene lesknaine. oma poja Eediga. Jõuluõhtu tõi nende ellu pöörde.. Koma reeglid. Lisand: · Lisand, mis on põhisõna ees, seda ei eraldata komaga. ... (kuna, kuni, ehkki, kuigi, nagu, kumb.) aga, et, kuid, vaid, ette käib koma, kui tegemist on koond- või rindlausega. Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma käib .... Sidesõnade aga, vaid, kuid, ent ette kirjutatakse loetelus koma. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Ärajäetud sõnade asemel kasutatakse loendis liitsõnades sidekriipsu. Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Semikooloniga eraldatakse koondlauses loetelude rühmad.. Koma käib liitlauses ka sõnade mis, mille, kus, kuhu, kelle, miks jne ette. Kumb lause on liitlause? Ühes tillukese väikses toas hakkas pisike tüdruk lugema ühte vanaema poolt soovitatud raamatut. Nägin, et ema tuli. Eesti tuntumad metsloomad on hunt, karu, rebane, põder ja jänes. Koondlause.. Koma ei panda kirja lõppu sõnade lugupidamisega, austusega, tervitades, tänades, ... ette, mis peab (peavad) mõjuma üllatavana, ootamatuna: Uks lendas lahti ja sisse kargas ... Õde käib esimeses klassis, vend kolmandas. Ühele meeldib ema, teisele tütar. .... ette pannakse koma ette ei panda koma . 9 / 10. aga . ette pannakse koma ette ei panda koma . 10 / 10. ehk . ette pannakse koma ette ei panda koma . Uuesti Edasi. Autor: Ingrid Maadvere TaskuTark OÜ Reg kood: 12268475. Uustalu 11, 13516. Tallinn, Eesti. Kasutustingimused .... Tsitaadi ja otsekõne erisuste kohta võib lähemalt lugeda siit, kuid kokkuvõtvalt võib öelda järgmist.. Tsitaat laiendab enamasti nimisõna, koolonit ei kasutata ja punkt pannakse pärast jutumärke. Mind lohutasid tema sõnad "Mida iganes palume, seda saame".; Otsekõne laiendab enamasti tegusõna, tema ette käib koolon ja punkt pannakse enne jutumärke.. Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja. b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.. 12. Kas aadressis käib koma? 14 13. Kas nime ja ametinimetuse vahele käib koma? 15 14. Kas sõnade telefon, faks ja e-post järele tuleb panna koolon? 15 15. Kas dokumendi pealkiri käib jutumärkides? 16 ALGUSTÄHT 16. Millal kirjutada kirjas Teie, millal teie? 17 17. Mis tähega kirjutada ametinimetusi? 17 18.. Järeldusseost märkivate sõnade (järelikult, seega, niisiis, seetõttu) ette käib koma: Peaminister astus tagasi, järelikult oli ta siiski milleski süüdi. Powered by Create your own unique website with customizable templates.. Koma et, sest, aga, vaid, kuid, siis ees. TUNNI EESMÄRK: Teab sõnu, mille ette pannakse koma. Oskab tekstist leida sõnu, mille ette kirjutatakse koma. Tunneb arvuti klaviatuuri ja oskab seda kasutada. Oskab sõnu värvida. TÖÖJUHEND: 1. Loe laused läbi. Leia tekstist sõnad, mille ette tuleb kirjutada koma.. Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma käib esimese sidesõna ette. Kirjade alguses ja lõpus ei kasutata koma. üksteist hõlmavaid määrusi ei eralda.... Aga „ja“ ette ei käi ju koma? 30. aprill 2014. Autor: Helika Mäekivi. Sedasi imestatakse vahel, kui olen pannud koma sinna, kus see reeglite järgi peab olema. Kolmandas klassis pähe õpitud sõnarida ja, ning, ega, ehk, või, kui ka on sellise veendumuse kindel alus. Täna tuletame meelde kaks reeglit komade paneku kohta. 1.. Tähtedest saavad sõnad, sõnade vahele käivad kas tühik (sõnavahe) või kirjavahemärk (punkt, koma jne) ja tühik. Ja nimelt nii ja ainult nii, ehk teisiti öeldes ei ole meil kunagi rohkem kui üks tühik järjest, ja harilikult käib see pärast kirjavahemärki (eranditeks alustav sulg ja …. nud võimalike üleliigsete komadega muude sõnade ümbruses. Üleliigsete komade korral piisab vea parandamiseks selle tuvastamisest: kui on teada, et koma on tekstis sobimatu, siis tuleb see vaid eemaldada. Ent kui mõni koma, mis tekstis olema peaks, on tegelikult ära jäetud, ei …

mis on parapetkui vanalt saab teha autojuhilubekuidas kirjutada laulukuidas arvutada käibemaksusügavtrükitehnika mis annab pildile eri tumedusega pinnadkus puhatamis on aastakäivekui vanalt võib last üksi koju jättamis oleksmis ajal heisatakse eesti lippkui tihti vahetada õlikuidas teha kaelussallimis on kogukapitalkui vana on nätskui kaua peab pass kehtimakui kaua kestab nohumis aitab käte värisemise vastujutt kus kõik sõnad algavad sama tähegamis on kuluefektiivsusmis vitamiine ei tohi koos võttamis on graafika

mis on muusikalkui pikk on suessi kanalmis asi on korrutiskuidas pildistada kuudma ju mõistan küll kui tuleb minnakui vana on maailma vanim inimenemis on pereväärtusedkus saab kontrollida suguhaigusikui laps on lähikontaktnemis on ütte

       

 
    � By Rafcorp
800
Bing Google