http://bkbelgique4.be/Mis on metafoor


mis on metafoor

Metafoori liik on ka allegooria ehk mõistukuju – abstraktse mõiste kujutus konkreetse kaudu. Nt eesel tähenduses ‘rumal ja põikpäine inimene’, (seltskonna) lõvi ‘seltskonnas tähelepanu äratav ja naiste juures edukas mees’, kana ‘rumalavõitu naine’, jänes (ka jänesejalg, jänesenahk, jänespüks) ‘argpüks, pelgur’, vikatimees ‘surm’.

.

Sõna " metafoor ise" on metafoor, mis pärineb kreeka sõnast, mis tähendab "üleandmist" või "läbima". Metafoorid "kannavad" tähendust ühest sõnast, pildist , ideest või olukorrast teise. Kui Dr Gregory House (vana telesarjade majas, MD ) ütles: "Ma olen öö öökull, Wilson on varane lind.

.

Mis on metafoor? Määratlus, tüübid ja näited The metafooron joonises, mida kasutatakse peamiselt kirjanduses, kus kasutatakse sõna, fraasi või lauset erinevas tähenduses kui see, mis määrab selle tähenduse, kuid säilitab analoogia kontekstis, milles see on paigutatud. See tähendab, et ta kinnitab, et üks asi on midagi muud, võrdlus või sümboolika.

.

Sõna metafoor pärineb muistsest kreeka ja ladina sõna metaforast, mis tähendab "läbima" või "üle kanda üle." Metafoori eesmärgiks on kaht asja üle kanda ühine tunnus. Metafoorid on mõeldud idee sügavama mõistmise loomiseks, mis võimaldab lugejat seda uuel viisil mõista.

.

Metafoor on mõtlemise ja keele vahend, mille abil abstraktseid mõisteid kõrvutatakse või samastatakse konkreetsematega, mis on inimesele juba tuttavad. Nt elu asemel räägitakse eluteest , mida mööda inimene kulgeb ja mis on kord sirge ja sile, kord käänuline ja konarlik, räägitakse elulõngast , mis on habras ja võib iga hetk katkeda.

.

Metafoor - kõnekujund, ühele nähtusele või objektile kuuluvate omaduste või tunnuste ülekandmine teisele sarnasuse alusel, nõnda et põhikujutluse asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor. Eesti romantism. -1.

.

.

Metafoor on asendus ja kasutab teema kirjeldamiseks teist sõna. See on ka väljend, mis näitab kahe asja, teema või sündmuse sarnasust või lähedust. Lihtsamalt öeldes on metafoor väljend. Teisisõnu kasutatakse konkreetset aspekti kirjeldavat sõna hoopis teistsuguse aspekti kirjeldamiseks. Näiteks võiks olla: "Maailma lava." Metonüümia

.

Vaatleme õpikäsitusi läbi viie erinevat õppimist iseloomustava metafoori, mis on sõnastatud Robert-Jan Simonsi ja Manon Ruijtersi artiklis “Varieties of work related learning”: omandamine (acquisition), osalemine (participation), avastamine …

.

Mis on metafoor? Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu järgi: metafoor ‹-i 21› s. kirj (liik kõnekujundeid:) sõna v. väljendi kasutamine sarnasuse alusel uudses, ülekantud tähenduses; (laiemalt:) igasugune kujundliku sõnatarvituse juht. Poeetilised metafoorid.

.

See tekitas vasakliberaalide laagris tõelise hüsteeria, sest kui inimesed ei tea, mis on allegooria, metafoor ja teisedki mõnusad intelligentsete inimeste leiutised, siis võib neid igasugune kirjanduslikkus tõesti surmani ehmatada. Nende arvates ka väljend „murtakse pead“ tähendab mitte aju-, vaid tapatööd.

.

„Felicitas“ on mitmekihiline metafoor, kuna roboti nimi tähendab head õnne (mitte segi ajaga Fortunaga, kelle toodud „õnn“ võib ka õnnetu olla). Aga Felicitase nime kandev koduabiline on nagu Viidingu „õnn, mis tuli õuele“, ja lõpuks „asjad veel mahtusid kohvrisse“, seega on ta rohkem Fortuna moodi.

.

Metafoorid on sageli samavõrd ebateadlikud kui teadvustamatuse toimimine (vrd Freud) või tootmissuhted (vrd Marx). Nii Freud kui Marx nägid vastavalt isikliku ja ühiskondliku tervenemise võimalust selles, kui püüame need teadvustamata mehhanisme (nii hästihalvasti, kui see õnnestub) teadvusse tuua.

.

Orienteeriv metafoor on metafoor (või kujutislik võrdlus), mis hõlmab ruumilisi suhteid (nagu UP-DOWN, IN-OUT, ON-OFF ja FRONT-BACK). Orienteeriv metafoor (joonis, mis "korraldab teineteisega kogu kontseptsioonide süsteemi") on üks kolmest kattuvast kontseptuaalse metafoori kategooriast, mille George Lakoff ja Mark Johnson tuvastavad ...

.

Mis on metafoor. Metafoor on kirjanduslik seade, mis võrdleb kahte omavahel seotud asja. Mõiste metafoor pärineb tegelikult kreeka metafoorist, mis tähendab sõna otseses mõttes ülekannet. Nagu see nimi viitab, edastab metafoor tähenduse ühelt objektilt teisele, nii et teist objekti saab mõista uuel viisil.

.

Metafoor on mõtlemise ja keele vahend, mille abil abstraktseid mõisteid kõrvutatakse või samastatakse konkreetsematega, mis on inimesele juba tuttavad. Nt elu asemel räägitakse eluteest , mida mööda inimene kulgeb ja mis on kord sirge ja sile, kord käänuline ja konarlik, räägitakse elulõngast , mis on habras ja võib iga hetk katkeda.

.

Mis on metafoor? Metafoor on kaudne sarnasus. Nagu Simile, ei öelda, et üks asi sarnaneb teisega või toimib nagu teine, vaid võtab seda enesestmõistetavalt ja jätkub nii, nagu kaks asja oleks üks. Seega, kui ta ülaltoodud näites ütleb: „Mu süda on maanteel puhas”, kasutab ta sarnasust, kuid öeldes: „Mu süda on maanteel ...

.

Leidke metafoor, mis väljendab kõige paremini lasteaiaõpetajaks olemist. Lasteaiaõpetaja on nagu .... Miks just selline kujund?. Kirjeldage kuidas on selles metafooris seotud õpetaja, laps, keskkond, õppimine ja arenemine?. 1. Lasteaiaõpetaja on nagu raamat/aabits.. 2. Selline kujund seetõttu, et lasteaiaõpetaja peab olema täis teadmisi ja uusi nippe.

.

Metafoor „Kristuse magus lõhn”, mis tähendas ühtedele elu, teistele aga surma, „rajaneb tõenäoliselt roomlaste kombel põletada rongkäigu ajal viirukit”, ütleb teatmeteos „The International Standard Bible Encyclopedia”.

.

Aristotelese järgi on metafoor niisuguse nime ülekandmine, mis on õieti millegi muu nimi. Nimede õietise ja mitteõietise ning peaaegu kogu hilisema metafoorikäsitluse taga on Aristotelese universaalide teooria: universaalid on üldterminite õietise tarvituse korrelaadid reaalsuses, sellepärast tuleb metafoori tunnetusikku tähtsust ...

.

See on pigem metafoor, mis ühendab erinevaid tegevusi ning mille eesmärgiks on ressursside efektiivsem kasutamine. Ent ka metafoor peab olema selge. Selge definitsiooni puudumise tõttu kiputakse enamasti arvama, et ringmajandus tähendab vaid jäätmete ringlussevõttu, aga see ei vii meid iseenesest ringmajanduse tootmismudelini.

.

Paar aastat tagasi ütles Martin Helme, et võõrriikide seadusi Eesti Vabariigi seaduste suhtes ülemuslikuks tunnistanud ringkonnakohtunike pead peaksid veerema. See tekitas vasakliberaalide laagris tõelise hüsteeria, sest kui inimesed ei tea, mis on allegooria, metafoor ja teisedki mõnusad intelligentsete inimeste leiutised, siis võib neid igasugune …

.

Püha Vaimu ei ole veel kirikule antud – seda valgust, mis puudutas Peetrust, Johannest ja Jaakobust Tabori mäel, kui nad olid muutunud ja nägid Jeesust tema kirkuses. See võimaldas Peetrusel tunnistada, et Jeesus on „Jumala Messias“ (Lk 9:20). Kui meie loeme Luuka evangeeliumi, siis me teame, mis juhtub edasi.

.

Kui üsna pikalt on Estonias esitanud pearolle külalislauljad, omamaiseid nende seas mõned üksikud, siis Mozarti "Võluflöödis" astub üles arvukalt Eesti oma lauljaid, märgib Ia Remmel oma arvustuses. Samuti on tema hinnangul see tänuväärne ooper ka põhjusel, et selles ei kõrgu paar pearolli üle kõigi teiste.

siis kui käes on jõuluaegkuidas ravida kopsupõletikkukus poolkui kass oksendabmis on aidsmis aitab vistrike vastukuidas arvutada amplituudikui arvutil ei ole helikus su jalad onmis on inimese juures kõige olulisem

       

 
    By Rafcorp
242
Bing Google