http://bkbelgique4.be/Mis on haljaskesa


mis on haljaskesa

Haljasala. Allikas: Vikipeedia. Mine navigeerimisribale Mine otsikasti. Haljasala ehk haljastu ehk roheala on asulas olev avamaataimkattega ala. Haljasala vastand on paljastu . Haljasalade hulka kuuluvad aiad, pargid, puiesteed, skväärid (haljakud), taimestikuga kalmistud, muruväljakud jm.

.

järgivad rohestamise tavasid ulatuses, mis on kooskõlas Natura 2000 nõuetega. Rohestamise tavade täitmisest on vabastatud ka taotlejad, kes on 2015. aastal liitunud ... 3 3,00 haljaskesa P 6 4 2,00 heintaimed P 4 0 2) Kui üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on püsirohumaa või maa, mida kasutatakse ...

.

Põllumajanduse otsetoetused 2015–2020 | Maaeluministeerium. Ministeeriumi eesmärgid. Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

.

teravili (rukis, tatar) ja heintaimed (ristik, raihein), mis külvatakse tavaliselt põhikultuuri koristamise järel või kevadel teravilja allakülvina, jättes selle kasvama järgmise aasta suveni. Haljaskesa kasutavad liigid Nurmkana talvekuude toit, pesitsus-paik, varjupaik Rukkirääk pesitsus- ja toitumispaik

.

kraavid, mis ei asu maatulundusmaal, vaid on „muul maal“ ja ei ole maaparandussüsteemi osad. Ökoala 5% ... Kesa – arvestusse lähevad nii mustkesa kui ka haljaskesa. Ökoalana määratud kesa all oleval maal on põllumajanduslik tootmine keelatud.

.

Sobita kõik täpne mis tahes sõnad . land sown exclusively to produce green manure (green fallow). maa, mida kasutatakse ainult haljasväetise tootmiseks (haljaskesa). Eurlex2018q4. I. Fallow (incl. green manures) Uus Cronos-kood. EurLex-2.

.

Kesa on külvikorrasüsteemis kasutatav haritud või harimata maa, mis ei kanna üldjuhul saagiaasta jooksul saaki.Kesa peamine tunnus on see, et see maa on jäetud saagiaastaks puhkama. Kesa arvestusse lähevad nii mustkesa kui haljaskesa. Ökoalana määratud kesa all oleval maal on põllumajanduslik tootmine keelatud.

.

liikmesriigid ja mis hõlmavad puittaimi, mitmeaastaseid taimi, pookealuseid või pärast koristamist mulda jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille maksimaalse raietsükli määravad kindlaks liikmesriigid; hindepunkti võib madalmetsa kasvandus rajada vaid maakonna keskmisest madalama boniteediga mullal.

.

Aga sellega olen küll nõus, mis kuskilt läbi ka käis, et vähemviljakatele aladele, kus mahe väga levinud (saared, ... haljaskesa-haljaskesa-teravili AKga ei ole küll maa kottimine minu arust.Millegi pärast kirjutati ka viljelusvõistluse teemadel et loomade olemasolu aitas ha …

.

Euroopa Liidu Teataja. L 329/1. KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1200/2009, 30. november 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1166/2008, mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut, loomühikute koefitsientide ja karakteristikute määratluste osas.

.

järgivad rohestamise tavasid ulatuses, mis on kooskõlas Natura 2000 eesmärkidega. Rohestamise nõuete täitmisest on vabastatud ka taotlejad, kes on 2015. aastal liitunud ... loetakse ka HK (haljaskesa) või HV (haljasväetis) märkega põllud kesa arvestusse. ...

.

Liblikõielised taimed, mida kasvatatakse peamiselt söödaks, energia või haljasväetise tootmiseks ja mis koristatakse haljalt terve taimena. EurLex-2. Fallow (including green manures) ... Sobivad on püsikarjamaad, üheaastaste teraviljakultuuridega (v.a mais) põllud või tihedalt külvatud haljaskesa. oj4 ...

.

maa, mida kasutatakse ainult haljasväetise tootmiseks (haljaskesa). Eurlex2018q4. Aspargesarealet får til det formål tilført passende mængder muld (grøngødning, ... mida kasvatatakse peamiselt söödaks, energia või haljasväetise tootmiseks ja mis koristatakse haljalt terve taimena. EurLex-2. Brakjord, herunder arealer med grøngødning.

.

maa, mida kasutatakse ainult haljasväetise tootmiseks (haljaskesa). Eurlex2018q4. Siihen lisätään tarvittava määrä humusainesta (viherlannoitetta, ... Liblikõielised taimed, mida kasvatatakse peamiselt söödaks, energia või haljasväetise tootmiseks ja mis koristatakse haljalt terve taimena. EurLex-2. Maaperän muokkaus ja lannoitus: ...

.

järgivad rohestamise tavasid ulatuses, mis on kooskõlas Natura 2000 nõuetega. Rohestamise tavade täitmisest on vabastatud ka taotlejad, kes on 2015. aastal liitunud ... 3 3,00 haljaskesa P 6 4 2,00 heintaimed P 4 0 2) Kui üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on püsirohumaa või maa, mida kasutatakse ...

.

kraavid, mis ei asu maatulundusmaal, vaid on „muul maal“ ja ei ole maaparandussüsteemi osad. Ökoala 5% ... Kesa – arvestusse lähevad nii mustkesa kui ka haljaskesa. Ökoalana määratud kesa all oleval maal on põllumajanduslik tootmine keelatud.

.

Sobita kõik täpne mis tahes sõnad . γη που σπέρνεται αποκλειστικά για την παραγωγή χλωρής λίπανσης (πράσινη αγρανάπαυση). maa, mida kasutatakse ainult haljasväetise tootmiseks (haljaskesa). Eurlex2018q4.

.

teravili (rukis, tatar) ja heintaimed (ristik, raihein), mis külvatakse tavaliselt põhikultuuri koristamise järel või kevadel teravilja allakülvina, jättes selle kasvama järgmise aasta suveni. Haljaskesa kasutavad liigid Nurmkana talvekuude toit, pesitsus-paik, varjupaik Rukkirääk pesitsus- ja toitumispaik

.

Kesa on külvikorrasüsteemis kasutatav haritud või harimata maa, mis ei kanna üldjuhul saagiaasta jooksul saaki.Kesa peamine tunnus on see, et see maa on jäetud saagiaastaks puhkama. Kesa arvestusse lähevad nii mustkesa kui haljaskesa. Ökoalana määratud kesa all oleval maal on põllumajanduslik tootmine keelatud.

.

Põllumajanduse otsetoetused 2015–2020 | Maaeluministeerium. Ministeeriumi eesmärgid. Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

.

Sobita kõik täpne mis tahes sõnad . land sown exclusively to produce green manure (green fallow). maa, mida kasutatakse ainult haljasväetise tootmiseks (haljaskesa). Eurlex2018q4. I. Fallow (incl. green manures) Uus Cronos-kood. EurLex-2.

.

Sobita kõik täpne mis tahes sõnad . земя, засята изключително с цел производството на зелен тор (зелена угар). maa, mida kasutatakse ainult …

.

1.03.02 Mahepõllundus. Põllumajandustegevus, mis vastab (i) nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 (3) või vajaduse korral uuemates õigusaktides ning (ii) mahepõllundust käsitlevates asjakohastes siseriiklikes õigusaktides sätestatud standarditele ja eeskirjadele.. 1.03.02.01 Põllumajandusettevõtte põllumajanduskõlvikud, millel kasutatakse mahepõllumajandusliku …

.

liikmesriigid ja mis hõlmavad puittaimi, mitmeaastaseid taimi, pookealuseid või pärast koristamist mulda jäävaid juuremugulaid, mis järgmisel hooajal ajavad uusi võrseid, ning mille maksimaalse raietsükli määravad kindlaks liikmesriigid; hindepunkti võib madalmetsa kasvandus rajada vaid maakonna keskmisest madalama boniteediga mullal.

.

maa, mida kasutatakse ainult haljasväetise tootmiseks (haljaskesa). Eurlex2018q4. Aspargesarealet får til det formål tilført passende mængder muld (grøngødning, ... mida kasvatatakse peamiselt söödaks, energia või haljasväetise tootmiseks ja mis koristatakse haljalt terve taimena. EurLex-2. Brakjord, herunder arealer med grøngødning.

.

Liblikõielised taimed, mida kasvatatakse peamiselt söödaks, energia või haljasväetise tootmiseks ja mis koristatakse haljalt terve taimena. EurLex-2. Fallow (including green manures) ... Sobivad on püsikarjamaad, üheaastaste teraviljakultuuridega (v.a mais) põllud või tihedalt külvatud haljaskesa. oj4 ...

.

Lisaks on piimahind aasta algusest saati vene sanktsioonide mõjul allapoole liikunud, mis muudab piimatootjad kindlasti hinnatundlikumaks. Ehkki Põlde mahetalu sai tonni söödavilja eest 180 eurot, mida on 40 eurot vähem kui mullu, loodab talu majanduslikult plussi jääda. Kindlasti on abi mahetoetustest, mis on tavatootjate omadest suuremad.

.

dusmaastikul on palju detaile, mis elustavad maastikku ja mitmekesistavad loodust. Põllul paiknevad puud, metsasaared, kivihunnikud ja muud maastikuelemendid on olulised pesitsus-, toitumis- ja peidupaigad paljudele põllumajandusmaastikel elavatele liikidele ning samas ilmes-tavad lagedaid maastikke.

.

Kontrollige viherlannoite tõlkeid keelde eesti. Vaadake viherlannoite lausetes tõlkimise näiteid, kuulake hääldust ja õppige grammatikat.

ratsionaalsus on alati nii individuaalse kui kollektiivse käitumise kategooriakus elab metssigakui palju inimesi elab ameerikaskus saab boorhappe pulbritmis on dsg käigukastkuidas teha pošeeritud munakuidas teha oma veebilehte tasutakuidas saadakse etanoolikuidas töötab automaatkäigukastkui pank ütleb ei

       

 
    By Rafcorp
801
Bing Google