http://bkbelgique4.be/Mis ühikutes vahemaid mõõdetakse


mis ühikutes vahemaid mõõdetakseMaastikul mõõdetakse vahemaid peamiselt jardides või miilides, kaardil aga tollides. 12 tolli ( in) = 1 jalg ( ft ) 3 jalga = 1 jard ( yd) 1760 jardi = 1 miil Lisaks on paljudel elualadel veel omad traditsioonilised ühikud – näiteks maamõõtmisel käibib lüli (7.92 tolli) ja kett (100 lüli), mis peegeldavad vanu maamõõdutehnikaid ja -vahendeid.. Mõnikord mõõdetakse kaugusi ka maamõõdusirkliga või meeterjoonlauaga. Lühikesi vahemaid, nagu näiteks teie klassi pikkus ja laius, võib mõõta mõõdulindiga. Kui olete matkal või ekskursioonil ei ole teil sageli mõõtmisvahendeid käepärast. ... mis on kujutatud võrdseteks osadeks jaotatud sirgjoonena (joonis).. Kõik need tehnikad rajanevad valguskiirguse füüsikalistel omadustel. Lähedaste, meie koduses Linnutee täheparves asuvate tähtede kauguseid mõõdavad astronoomid lihtsa trigonomeetria abil. Sedamööda, kuidas Maa liigub ümber Päikese, paistavad mõnede tähtede asukohad taevas teiste, kaugemate tähtede suhtes muutuvat. Seda .... . 1. Mida nimetatakse elektriliseks induktsiooniks ja mis seda nähtust põhjustab? 2. Mida näitab aine dielektriline läbitavus? Kus on dielektriline läbitavus kõige väiksem? 3. Mis on alalisvool? Mis ühikutes mõõdetakse? Too mõned näited seadmetest, mis tarbivad alalisvoolu. 4. Mida näitab laengukandjate kontsentratsioon aines? 5.. Mõõdetakse vabanevat energiahulka, mitte purustusi. Skaala suurenemisel vaid ühe pügala võrra vabaneb energiat 31 korda rohkem. Ühe-kahemagnituudist maavärinat saab avastada ainult mõõteriistadega. Üle kaheksamagnituudine maavärin kuulub väga tugevate hulka.. Mis ühikutes mõõdetakse elektrienergiat? Mis on p-pooljuht n-pooljuht pn-siire ? Kuidas pooljuhi juhtivus sõltub temperatuurist ? Mis on LED e valgusdiood ? Millal diood võimendab ja millal alaldab voolutugevust? MIs on alalisvool? Mis on vahelduvvool? Miks kasutatakse kaitsmeid ? Kuhu ühendatakse ? Mis on elektrimootor ja generaator?. Mis takistab elektronide kindlasuunalist liikumist vooluringis? Millal on takistus üks oom? Kuidas elektritakistust tähistatakse mis ühikutes mõõdetakse? Millega mõõdetakse suuri takistusi ja isolatsioonitakistust? Mida nimetatakse eritakistuseks? Mis on takistus ja mis on takisti? Millest sõltub aine eritakistus ja juhtme takistus?. Mis ühikutes vastavaid suurusi mõõdetakse? Kangkaal võrdleb omavahel masse (kg) vedrukaal mõõdab kaalu (jõudu, ühik Njuuton), kuid ka vedrukaalud kalibreeritakse massiühikutesse. 11. Maa raskuskiirendus on tingitud (millest?) Gravitatsioonilisest vastastikmõjust Maa massi ja teise massi vahel..Mis ühikutes seda mõõdetakse. Maavärina magnituud on defineeritud järgmiselt: Magnituud = LOG (maavärina energia/etalonmaavärina energia) Energia on meetodi kasutuselevõtmise aega (1935. aasta) arvesses võttes tihti esitatud ergides. Etalonmaavärinaks on võetud sellise võimsusega maavärin, mis tekitab seismogrammil 1 μm suuruse võnke 100 km kaugusel maavärina .... Mis ühikutes väljendatakse sagedust? Hz. 200. Millise kiirusega levib elektromagnetlaine vaakumis? 299 792 458 m/s ≈ 3·10 8 m/s 200. Mis on valguskiir? Valguskiireks nimetatakse joont ruumis, mis näitab valgusenergia levimise suunda. 200. Kes selgitas esimesena valguse tekkimise aatomis?. Mis ühikutes mõõdetakse jõudu, Mis ühikutes mõõdetakse tihedust, Mis ühikutes mõõdetakse energiat, Kui palju vähendab või suurendab põhiühikut eesliide milli. Start studying FÜÜSIKA ALUSED (LOMR.07.012). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.. Vb loll küsimus aga kas antud tulemused on normaalsed või ei. Teadmistmööda peaks olema uuest peast surve 18,5 ja üleüldse diisel ei tohiks käivituda kui surve on alla 12(hetkel käivitub ilusti) seega mis ühikutes seda mõõdetakse.. Start studying FÜÜSIKA ALUSED (LOMR.07.012) uus??!!"?. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.. Mahtuvus on elektrilaengu kogus, mis salvestatakse kondensaatorisse 1 V pingel. Mahtuvust mõõdetakse Faradi (F) ühikutes . Kondensaator lahutab alalisvoolu (DC) voolud ja lühise vahelduvvoolu (AC) ahelates. Kondensaatori pildid. Kondensaatori sümbolid. Mis ühikutes mõõdetakse punkti geodeetilisi koordinaate: Kilomeetrites. Sentimeetrites. Kraadides, minutites, sekundites. Goonides. 1:50 000 kaardi peamine ristkoordinaatide süsteem on: TM Baltic′93 (Transverse Mercator) UTM (Universal Transverse Mercator) Gauss-Krügeri ristkoordinaatide võrk .... Nimega seotud toimingud | Siseministeerium. Nime muutmiseks võib inimene enda valikul esitada avalduse nelja maakonnakeskuse kohalikku omavalitsusse (edaspidi MK KOV), milleks on Jõhvi Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus ja Tallinna Perekonnaseisuamet. Nime muutmise otsustab taotluse esitamise põhjusest olenevalt kas .... Mis ühikutes mõõdetakse ruumiliste kehade ruumala (2 õiget vastust)? kuupmeetrites. kuupsentimeetrites. meetrites. kilogrammides. tonnides. ruutsentimeetrites. Kontrolli! Uuendusmeelne insener projekteeris joonisel oleva maja. …. mis ühikutes ilu ja tarkust mõõdetakse??? Vasta Tsiteeri . fiffi 06. veebruar 2009, kl 23.29: tere,siin ma olen Vasta Tsiteeri . gytha 06. veebruar 2009, kl 23.45:. Mis on isoterm ehk samasoojusjoon? vt. ka õpik lk 36 joonised ja tv.lk.5 ül.5; Mis on õhurõhk, mis ühikutes seda mõõdetakse? Kuidas muutub õhurõhk kõrguse kasvades, mitu mmHG 100m kohta? Tv.lk.19 ül.3; Millest sõltub õhurõhk? Kui suur on normaalrõhk? Mis on barograaf? Mis on tuul, selle tekkepõhjused.. Selle ravimi tugevust väljendatakse ühikutes. Need ühikud kehtivad ainult Toujeo kohta ning ei ole samad, mis on IU (RÜ) - ebaadekvaatne toitumine. Assai marja väidetavad tervistavad omadused. Antioksüdeeruvat toimet mõõdetakse ORAC ühikutes (hapniku radikaalide neelamise võime), värske assai puhul.. Ja siis mis ühikutes mõõdetakse selle info väärtust universumi mastaabis ? Vastus: Need andmed on pärit folkloorist ja nii tuleb neid ka käsitleda. Vahel on need andmed ka vasturääkivad. Endla tänava maja peale oli (enne viimast värvimist) kirjutatud, et Mihkel Roogna on rets, samas oli Tondi raudteejaama seinale kirjutatud, et ta on .... Ei loe kusagilt välja, et mis ühikutes seda "ET"-d mõõdetakse? Et kui on näiteks velg, mille "ET" on 10 ühikut väiksem tehase lubatust, siis nagu ma aru saan auto all asteseb ta liiga väljas e. koopas? Aga kui palju, kas 10mm? Kas see 1cm on ikka nii oluline erinevus, kui rehvi ülejäänud mõõdud jäävad tehase lubatusse ja ta vastu .... Tšillipipari kuumust mõõdetakse Scovillei ühikutes, mis põhineb 1912. aastal Wilbur Scovillei poolt välja töötatud katsetel. Katsütsiin arvutab kapsaitsiini koguse, mis annab igasuguse pipra peal asuva kapsaitsiini koguse. Chili-paprikad ulatuvad nn Scawille skaalal nullist kuni rohkem kui 2 miljoni juurde.. Mis ühikutes mõõdetakse elektrienergiat? Kui suur on see džaulides, kui palju maksab elektrienergia Eestis. Elektrienergiat mõõdetakse kilovatt-tundides. 0,14€ kWh kWh=3,6 × 106 J. Joulei - Lenzi seadus. Elektrivoolu toimel juhis eralduv soojushulk on võrdeline voolutugevuse ruuduga, takistusega ja voolu kestvusega.. Dünaamika F 1 = - F 2 . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service. Varsti on eksam! Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service. modulatsioonis on võrdne ajaga, mis kulub valgusel liikumaks kiirgajast vastuvõtjani. Niiviisi mõõdetud aeg teisendatakse seejärel väärtuseks ! " See väärtus y kuvatakse seadme ekraanil. Selles valemis ! #$%%& () *+ on valguse kiirus. Konstant k sõltub seadistusest: saate valida, kas kaugust mõõdetakse arvestades seadme ees- või. 16. Mis ühikutes mõõdetakse protsessorite taktsagedust? MGB GB bps MHz. 17. Arvuti tarkvara alla kuuluvad ... CD plaadid ja disketid protsessor ja mälu. arvutiprogrammid ja sinna juurde kuuluvad programmikirjeldused, kasutajajuhendid. 18. Arvuti väljundseadmed on ... hiir mikrofon printer kõlarid ID-kaardilugeja. 19.

kui komamis loom on eesti vapilkuidas seksida naisegamis on ureamis on pildilt puudukuidas ruttu kaalust alla saadakuidas emajõge kaitstaksekui pikaks kasvab habemis vanuseni on hambaravi tasutakui suur on jalgpalliväljak

       

 
    � By Rafcorp
677
Bing Google