http://bkbelgique4.be/Millal käib kui ette koma


millal käib kui ette koma

millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …

.

.

.

Kas nagu ette käib koma? Vaid ette peaks vist koguaeg koma käima, nagu lausest: Ema ei olnud eriti jõuludest vaimustuses, vaid hoopis murelik ja ärevuses, kas kõik ikka saavad kõhud täis. Kas ette panin ka nüüd koma, see vist sobib siia. Aga selle viimase lause lõppu ma küsimärki ei pannudki, nagu ei sobinud eriti, aga siin nagu ette panin ikka koma.

.

„Eesti keele käsiraamat“ õpetab: „Kui rõhutatakse põhjust, otstarvet vms, siis paigutatakse sõnad sellepärast, selleks vms pealausesse ning koma sidesõna et, kui vms ette. Muidu on koma ühendsidendi ees. Pealausele eelneva kõrvallause algul on ükskõik, kas ühendi osade vahele koma panna või mitte. Tarvis seda koma pole.

.

Küsisõnade ette käib tavaliselt koma. Sest, et, kuid ette ka. Muude ette saab ka koma panemata hakkama, tuleb vaadata, kas mõlemal pool sõna on tegusõna pöördes või kas tegu pole vastandusega (mitte see, vaid teine). Ja vabalt võib juhtuda ja ja ning ette koma, see "ei käi"-reegel on algklasside jaoks.

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum.

.

Kui aga ükskõik väljendab seisundit, kuuludes pealause öeldise juurde, eraldatakse ta siduvast sõnast komaga. Vrd See on ikka nii, ükskõik mis ka ei juhtuks. Mul on ükskõik, kuhu ta läheb. Isegi kui, olgugi et, ainult et, vaevalt et, peaasi et, ilma et, mitte et kuuluvad sidendina kokku ning sidesõna et ja kui ette koma ei panda.

.

Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.

.

Kui kohanimi ja kuupäev on kohakäändes, siis koma ei ole: Elvas 30. juunil 1962. a. aadressi osi, kui need pole kirjutatud üksteise alla: Meie aadress on Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn; esikohale tõstetud perekonnanime järgnevast eesnimest: Kessel, …

.

Võrdluse vormilisteks tunnusteks eesti keeles on sidesõnad kui, nagu, otsekui, justkui, olev kääne, vahel ka mõttekriips või koma.” “Poiss on tugev kui karu.” Näiteks siin võrreldakse poissi ja karu, saan aru, et koma ei tule kasutada. …

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum.

.

teiste rinnastavate sidesõnade ning, ega, või, (nii...) kui ka ette koma ei panda, kuid ei meenu, et õpetaja rõhutas reeglis sõna tavaliselt. Kui emakeeletunnis eritletavad laused muutusid keerukamaks, selgitati ka niisuguseid juhtumeid, mille puhul rinnastavate sidendite ees käib koma. Vanemate klasside Õpilaste tähelepanu juhiti (ning seda

.

Enne kui Mari maale sõitis, käis ta turul, et toitu kaasa osta. Koma pannakse. sidesõnade et, sest, kuna, kes, kelle, milline, mida jne ette. Näiteks: Mul on õppimata, sest koer sõi mu koduse töö ära. Piret läks vaatama filmi, mida ta oli juba näinud. kui enne ja …

.

Kui komapanekul tekib kahtlusi, võib alati mõelda, kas juurdelisatud osa lõhub muidu sõbralikult koos olevaid lausepooli (ja kas lause jääks terviklikuks ja sidusaks ka ilma selle osata). Kui lõhub (ja jääb), tuleb lisatud osa eraldada, et näidata, mille juurde see kuulub.

.

Kas paneme koma enne "millal"? Kas paneme koma "to" ette? Kas paneme koma "ja" ette? Mulle tundub, et enne seda, kuid ma ei tea enne teisi.

.

Me ei teadnud, millal ta tuleb. 2) araabia numbriga kirjutatud järgarvsõna järele: 20. märtsil, 1995. aastal, 5. avenüül 3)lühenditesse, mis võivad lugejat eksitada: See toimus 5. saj e.m.a. KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks:

.

Kui lauses järgneb kuile tegusõna ehk verb, siis on kui ees koma, nt Tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli ta juba läinud. Millal käib kui ette koma, millal mitte?

.

Teine võimalus on jätta nii koht kui ka kuupäev käänamata, kuid sel juhul peab nimetavas käändes kohamäärangu järel olema kindlasti koma. Nt Paide, 22. august 2008 Palade, 22. august 2008 12. Kas aadressis käib koma? Kui aadress jookseb …

.

Koma tere taha ei passi. 2. Automaatvastuses pole tavaliselt vaja vabandada. See, et inimene puhkab, käib lähetuses või vahetab töökohta, on üks tööelu protsessidest ja selle eest ei ole tarvis andestust paluda. Selle asemel oleks viisakas kirja eest hoopis tänada. Tänan kirja eest! 3. Pärast tänu avaldamist peaks tulema põhiteave.

.

Aga ma ei tea ikka veel, millal käib ja ette koma ning eelmisel kevadel kirjutasin universumi asemel universium ja poleemika b-ga. Proovin vahel paarkümmend minutit leida sünonüüme korduma kippuvatele sõnadele ning lõpuks võtan ikka sõnastiku lahti. Tunnen alati tugevat tungi parandada, kui keegi rääkides

.

Rohenäpp, kas tead, millal on õige aeg hakata taimi ette kasvatama? ... Eriti käib see kapsa ning seejärel pipra ja tomatite kohta. Kui valgust ei ole piisavalt, siis taimed venivad välja, on peenikesed ja nõrgad. Kui korteri akendesse paistab selge ilmaga otsene päike vähem kui 4 tundi, siis on taimede ettekasvatamine riskantne.

.

Millal on õige aeg hakata taimi ette kasvatama? ... Eriti käib see kapsa ning seejärel pipra ja tomatite kohta. Kui valgust ei ole piisavalt, siis taimed venivad välja, on peenikesed ja nõrgad. Kui korteri akendesse paistab selge ilmaga otsene päike vähem kui 4 tundi, siis on taimede ettekasvatamine riskantne. ...

.

Nii Mari kui ka Jüri olid koolis. Ta uskus, et lumi on sinine. Ma kuulsin linnulaulu, sest aken oli lahti. Roni, aga ole ettevaatlik! Lähme õue, kui vihma ei saja! Otsisime võtit, kuid ei leidnud. Me ei jooksnud, vaid jalutasime. Koer jooksis väravast välja, …

.

1. ei ole kahjuks norm-intelligentsiga täiskasvanud inimene 2. on olnud ise kunagi väga paks ja on saanud trauma 3. põeb anoreksiat või on põdenud raskeid haiguseid täiendage…. - …

.

Et komareeglid selgeks saaksid, on loodud luuletusi ja sõnamänge, mille abil meelde jätta, et sest ja et ette käib alati koma, või et ja, ning, ega, ehk, või ja kui ka ette kunagi koma ei käi. Välja arvatud näiteks eelmises lauses. Hiljem käivad komad enamasti sinna, kuhu parasjagu vaja. Või sinna, kuhu juhtuvad.

.

Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja. b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.

.

„Des“-vormi ette käib koma, kui see alustab kõrvallauset (nt „võimaldades“). Vaata täpsemalt siit. Kui sõna „kui“ alustab kõrvallauset ja sellele järgneb tegusõna, peab „kui“ ees olema koma. „teaks täpselt millal uuesti renderdada“ –> sõna „millal“ ees koma

.

Alustuseks kirjavahemärke: toimetaja teab, kuhu käib koma, kuhu võib käia koma ja kuhu kindlasti koma ei käi. Ta teab, kas lause lõpus on kõigepealt punkt ja siis jutumärgid või jutumärgid ja siis punkt. Ta teab, millal teeb lause hõlpsasti loetavaks ja paremini jälgitavaks koolon, millal semikoolon, millal mõttekriips.

.

Jah, eeslisand "president" peab nimega ühilduma, kuna lisandil on täiend ("Euroopa Parlamendi"). Koma pole sõna "presidendi" järele tarvis panna, kuna muudest lisanditest ei eraldata komaga olendit märkivaid laiendamata lisandeid, kui need ei ühildu oma põhisõnaga, vaid jäävad nimetavasse käändesse.

kui vanalt võib sõita mopeedigaraku organell kus toimub fotosünteeskuidas teha naljumis veelkus vahetada reisiks rahapigem kartakuidas keeta muna ilma kooretakui koma reegelnii kui üks pääsuke laulusõnadvaat kus paar

       

 
    By Rafcorp
253
Bing Google