http://bkbelgique4.be/Kuidas arvutada seina pindala


kuidas arvutada seina pindala

Geomeetrias on pindala funktsioon, mis seab tasapinnalisele kujundi vastavusse mittenegatiivne reaalarvuga (kujundi pindalaga). Pindala mõiste võib laiendada kahemõõtmelistele pindadele kolmemõõtmelises ruumis jne. Leia ringi, ellipsi, rööpküliku, ristküliku, rombi, sektori, ruudu, trapetsi või kolmnurga pindala.

.

1 Kuidas pindala, seinavärvi maht. 1.1 Kuidas arvutada seina värvipinda? 1.1.1 Valem majasiseste värvimispindade arvutamiseks; 1.1.2 Arvutage maja välisseina värvimise pindala; 1.2 Kuidas arvutada kasutatava seinavärvi mahtu? 2 Märkused standardvärvi kasutamise arvutamisel. 2.0.1 Seonduvad postitused. 2.0.1.1 Vastus: Kui palju saab 1 ...

.

ehk kuidas arvutada ruutmeetrit? Korruta omavahel laius ja pikkus ning vastus võrdub ruutmeetrites ehk mitu ruutmeetrit (ruutmeetrid tähistatakse m² abil). ... seina pindala arvutamine, mulla koguse arvutamine, radiaatori pindaka arvutamine (millise pindala võtavad radiaatorid) ja üldisemalt erinevate ruumi pindala arvutuste tegemiseks.

.

seina pindala saad kui mõõdad seina pikkuse, mööda põrandat, ning korrutad seina kõrgusega, maast laeni. aga pea meeles et kui selles seinas on uks, uksed või aken, aknad, siis pead arvutama samamoodi ukse või akna või mis iganes seinas oleva avause pindala, ning lahutama selle seinapindalast.

.

S - profiili hammas Levy ühele paberilehele mitu V - plaadi kihtide arv V=1 - ühe kihi jaoks seinale või lakke V=2 - kaks kihti seinte või vaheseinad V=3-4 - vaheseinad B - Kruvide vahekaugused Programm arvutab vajaliku arvu viimistlus materjale. Selleks määrake ruutmeetri tarbimise määr N1, N2, N3, N4. Programm arvutab seina, lae kipsplaatide pindala

.

Näide: Mitu tükki kipsplaati 13x1200x2500 mm on vaja 60 m2 seina katmiseks? 60 : 1,2 : 2,5 = 20 plaati > Mitu m2 katab tk plaati: Näide: Mitu m2 seinapinda katab 50 kipsplaati 12,5x1200x2600 mm? 50 x 1,2 x 2,6 = 156 m2

.

Pindala suurus näitab, mitu ühikruutu katab kujundi. S = ab. S - ristküliku pindala. a - ristküliku pikkus. b - ristküliku laius. pindala = pikkus · laius. Näide. Leiame ristküliku pindala, kui ristküliku pikkus on 5 cm ja laius on 3 cm. S = 5 · 3 = 15 (cm 2)

.

Ringi pindala saame arvutada valemiga S = · r2. S - ringi pindala. r - ringi raadius. = 3,14159265358973238462643383… 3,14. pindala 3,14 · raadius · raadius. Näide. Arvutame ringi pindala, kui ringi raadius on 5 cm. S 3,14 · 5 2 = 78,5 (cm 2) Vastus.

.

Ümbermõõt, pindala ja ruumala. Alustame väikese mõtisklusega teemal, mida üldse tähendab mõõtmine. Mida me täpselt teeme, kui igapäevaelus asju mõõdame? Üks võimalus on mõõtmisest mõelda kui teatavast võrdlusest mingite kokkulepitud suurustega. Joonlauale või mõõdulindile on täpselt kirja pandud, mida võime lugeda üheks ...

.

Rööpküliku pindala võrdub rööpküliku aluse ja kõrguse korrutisega. S = a ∙ h. Rööpkülikul on kaks kõrgust. Alloleval joonisel on külje b pikendusele tõmmatud kõrgus tähistatud tähega k. Arvestades rööpküliku aluseks külje b (lõik AD), on sellele …

.

Peamine eesmärk arvutamisel on arvutamise vajalikud soojuskandja pindala. Heat (jahutus) võimsus on tavaliselt määratletud pädevuse, kuid meie näites me arvutada ja tema jaoks, ütleme, tšeki nõuete spetsifikatsioon. Vahel juhtub ka, et originaal andmeid saab libiseda viga. Üks ülesandeid pädeva inseneri - see viga leida ja parandada.

.

Vasta Tsiteeri. m 03. märts 2009, kl 21.43. Pindala ei oska, aga ruumala mõõdetakse nii: 1) Võta kaks anumat, üks suur, teine väike. 2) Pane väike anum vett ääreni täis. 3) Pane väike anum suure sisse. 4) Vaata pilte.

.

Kuidas arvutada seina keskpunkti pindala? Seina keskosa pindala on tegelikult ehitusalune põrandapind. Ehituses kasutavad inimesed sageli kulude arvutamiseks seina keskpunkti ja vaba ruumi. Nagu ka teoste omandiõiguse registreerimiseks. Mille puhul öeldakse, et südameseina piirkond on läbipaistev ala, mis tagab seaduslikkuse.

.

Välisserva pindala (tuntud ka kui külgpinna pindala) leidmiseks peate arvutama ümbermõõdu. Ümbermõõdu väärtuse arvutamiseks korrutage raadius lihtsalt 2π-ga. Seetõttu saab ümbermõõtu arvutada, korrutades 3 cm 2π-ga - 3 cm x 2π = 18,84 cm. Korrutage ringi ümbermõõt silindri kõrgusega. Selle tulemuseks on piiri pinna väärtus.

.

Arvutagem ise oma maja soojapidavus. Lugedes siin soojustuse alafoorumis erinevaid teemasid, on peamine küsimus – kui palju soojustust on paras. Kahjuks on enamus vastuseid väga ebamäärased. Samas on piirdetarindi soojusjuhtivuse ligikaudne arvutus suht lihtne ja igaühele, kes ise ehitab, jõukohane. Järgnev ei pretendeeri absoluutsele ...

.

1 Kuidas pindala, seinavärvi maht. 1.1 Kuidas arvutada seina värvipinda? 1.1.1 Valem majasiseste värvimispindade arvutamiseks; 1.1.2 Arvutage maja välisseina värvimise pindala; 1.2 Kuidas arvutada kasutatava seinavärvi mahtu? 2 Märkused standardvärvi kasutamise arvutamisel. 2.0.1 Seonduvad postitused. 2.0.1.1 Vastus: Kui palju saab 1 ...

.

"Kuidas arvutada seina pinnale?" - Te küsite. "Easy!" - me vastata. Kui teil on juurdepääs Internetile, saate kasutada spetsiaalset kalkulaatorit, mis võimaldab teil arvutada erinevaid ehitus parameetrid ja omadused. Eelkõige tänu temale saame …

.

Teil olevate mõõtmiste põhjal saate arvutada täiendava mõõtmise, mis on vajalik viilu otsa pindala väljatöötamiseks. Mõõtmine D = 12,4 - 6,6. D = 5,8 m. Nüüd saate välja töötada seina kahe osa ala: Seina ristkülikukujulise osa pindala: 6,6 × 11,6 = 76,56m kaks. Seina kolmnurkse osa pindala: (5,8 × 11,6) ÷ 2 = 33,64m kaks

.

Kuidas arvutada seina keskpunkti pindala? Seina keskosa pindala on tegelikult ehitusalune põrandapind. Ehituses kasutavad inimesed sageli kulude arvutamiseks seina keskpunkti ja vaba ruumi. Nagu ka teoste omandiõiguse registreerimiseks. Mille puhul öeldakse, et südameseina piirkond on läbipaistev ala, mis tagab seaduslikkuse.

.

Kuidas arvutada seinavärvi? ... Seina pindala leidmiseks korrutame seina kõrguse seina laiusega. Hinnanguliselt jagatakse kogu ruutmeetrit 350-ga, kuna üks gallon värvi katab 350 ruutjalga. Kui muudate soovitud värvikihtide arvu, värskendatakse teie värviarvutust.

.

Näitena võta ruumi ühe seina pindala 18m² kus paneeli laiuse - 6 m ja selle kõrgus - 3 m üldpind on :. M²h4 18 = 72 m². Sel juhul 4 - arvu seinad. Lähtume arvutamise. Arvestus keeramisel puidu seina defineeritakse korrutades ala seinapaksusega pardal. Meie näites see oleks 72 m m²h0,03 m³ = 2,16, kus 0,03 m - paksus pardal.

.

Ring. Ring on tasandiline kujund, mida piirab ringjoon. Ring sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees. A= πr2 = πd2 4 C= 2πr =πd d = 2r π = 3.1415926535897... 2π = 6.2831853071796... A = π r 2 = π d 2 4 C = 2 π r = π d d = 2 r π = 3.1415926535897... 2 π = 6.2831853071796...

.

Näide: Mitu tükki kipsplaati 13x1200x2500 mm on vaja 60 m2 seina katmiseks? 60 : 1,2 : 2,5 = 20 plaati > Mitu m2 katab tk plaati: Näide: Mitu m2 seinapinda katab 50 kipsplaati 12,5x1200x2600 mm? 50 x 1,2 x 2,6 = 156 m2

.

Lisage seina pindala ja alusala. Kui olete lisanud kahe aluse pindala ja välispinna, leiate silindri pinna. Piisab, kui lisada 56,52 cm, mõlema aluse pind ja välispind 94,2 cm. 56,52 cm + 94,2 cm = 150,72 cm. 5 sentimeetri (2,0 tolli) silindri ja 3 sentimeetri raadiusega ümmarguse alusega pind on …

.

Ring on ringjoone poolt piiratud tasandi osa, mis sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees. Ringi ümbermõõt. Ringjoone pikkuse valem: C = 2 · …

.

Kuidas arvutada pindala (ruutsentimeetrites) Määrake lamedate kujundite pindala ruut entimeetrite (mida nimetatak e ka cm2) on ü na lihtne. Liht amal juhul, kui peate arvutama ruudu või ri tküliku pindala, arvutatak e ee. Sisu.

.

Kuidas arvutada ringi pindala. Geomeetriaklaide on tavaline probleem ee, et teil tuleb arvutada ringi pindala teie olemaoleva teabe põhjal. Eitek peate ringi pindala leidmiek teadma valemit. ee valem on lihtne ja piirkonna lei. Sisu: Sammud ; 1. meetod Arvutage pindala raadiuse abil ; 2. meetod Arvutage pindala läbimõõdu alusel

.

Arvutagem ise oma maja soojapidavus. Lugedes siin soojustuse alafoorumis erinevaid teemasid, on peamine küsimus – kui palju soojustust on paras. Kahjuks on enamus vastuseid väga ebamäärased. Samas on piirdetarindi soojusjuhtivuse ligikaudne arvutus suht lihtne ja igaühele, kes ise ehitab, jõukohane. Järgnev ei pretendeeri absoluutsele ...

.

Peamine eesmärk arvutamisel on arvutamise vajalikud soojuskandja pindala. Heat (jahutus) võimsus on tavaliselt määratletud pädevuse, kuid meie näites me arvutada ja tema jaoks, ütleme, tšeki nõuete spetsifikatsioon. Vahel juhtub ka, et originaal andmeid saab libiseda viga. Üks ülesandeid pädeva inseneri - see viga leida ja parandada.

.

kuidas arvutada silindri pindala; Vihje 2: Kuidas arvutada silindri kõrgus. Silindri kõrgus on selle kahe aluse suhtes risti. Selle pikkuse määramise meetod sõltub lähteandmete kogumist. Selline võib olla eelkõige läbimõõt, pindala, diagonaalne osa. …

kuidas võtta auto arvelt mahakuidas mõõta asimuutikui palju venelasi elab tallinnasmis on ringjoonmis on distributsioonkus saab õppida psühholoogiatkuidas vabaneda kinnisideestkuidas süüa hurmaadkuidas joonistada jänestkuidas valida kardina laiust

       

 
    By Rafcorp
150
Bing Google