http://bkbelgique4.be/Füüsikaline suurus mis väljendab keha inertsust


füüsikaline suurus mis väljendab keha inertsust

Tabelis on SI põhiühikutele vastavad Rahvusvahelise suuruste süsteemi ISQ füüsikalised suurused, nende mõõtühikud ja dimensioonid . Valik tuletatud suuruseid Vaata ka Rahvusvaheline suuruste süsteem SI-süsteem SI-süsteemi põhiühikud Elektrotehniliste suuruste ja mõõtühikute loend Välislingid Suuruste ja ühikute tähistest

.

Keha mass. Keha mass on keha inertsust väljendav füüsikaline suurus. Keha inertsuseks nimetatakse keha omadust, millest sõltub tema kiirendus vastasmõjus teiste kehadega. Inertsuse kvantitatiivseks mõõduks on keha mass. Näide: kui inimene hüppab paadist kaldale, mõjutavad inimene ja paat teineteist vastastikku.

.

Näiteks keha suurust kirjeldatakse geomeetriliste mõõtmetega, raskust iseloomustatakse massiga, soojust temperatuuriga jne. Mõõtmine on võrdlemine kokkulepitud väärtusega. See kokkulepitud väärtus on mõõtühik (või lühidalt ühik). Iga füüsikaline suurus esitatakse sellele vastavates ühikutes.

.

.

.

füüsikaline suurus, näitab ajaühikus läbitud teepikkust Click again to see term 👆 1/23 OTHER SETS BY THIS CREATOR Ruutvõrrand 6 terms Kairi_Mustjatse Taandatud ruutvõrrand 10 terms Kairi_Mustjatse Kolmnurga ringjooned 8 terms Kairi_Mustjatse Ringjoone puutuja. Definitsioon, omadused 5 terms Kairi_Mustjatse

.

Inertsus, keha omadus säilitada oma kiirust. Mida raskem on keha kiirust muuta... Füüsika - Põhikool 109 doc Füüsikaline maailmapilt ... 6 fNing selgub, et muutuva magnetvälja poolt tekitatud elektrivool on selline, mis takistab teda tekitava magnetvälja muutumist. Seda seost nimetatakse Lenzi reegeliks.

.

Absoluutne niiskus ehk absoluutniiskus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab veeauru tihedust. Seda mõõdetakse tavaliselt grammides kuupmeetri kohta. Absoluutne niiskus on ühes kuupmeetris leiduva veeauru mass grammides g/m³. Maksimaalne võimalik absoluutne niiskus sõltub temperatuurist: mida külmem on veeaur, seda vähem mahub seda ...

.

Füüsikaline suurus on füüsikalise objekti mingi omaduse kirjeldus, mida on võimalik väljendada arvuliselt. Füüsikalisi suurusi mõõdetakse vaatluste ja katsete käigus. Füüsikaline suurus... Loe edasi 6 tuh Otsene ja kaudne mõõtmine Otseseks mõõtmiseks nimetatakse mõõt­mist, kus füüsikalist suurust võrreldakse etaloniga (mõõt­­ühikuga) vahetult.

.

Keha mass – Keha mass on füüsikaline suurus, mis väljendab keha kahte omadust: mass kui intertsne mass väljendab keha inertsi, mass kui raske mass väljendab keha võimet tõmmata ligi teise kehi ehk gravitatsioonivõimet.

.

Keha, mille mõõtmed võib antud liikumistingimustes arvestamata jätta, nimetatakse punktmassiks. Keha võime arvestada kui punktmassi, kui ta mõõtmed on kas väga väikesed või väikesed võrreldes läbitud vahemaaga. (vt. 13) Taustsüsteemi moodustavad taustkeha ja sellega seotud koordinaadistik koos ajaga. Tavaliselt võetakse taustkehaks Maa.

.

Keha mass on füüsikaline suurus, mis klassikalises mehaanikas iseloomustab keha omadust säilitada tema liikumsiolekut vastastikmõjus teiste kehadega, seepärast öeldakse ka, et keha mass on keha inertsuse mõõduks.. Keha massi iseloomustatakse ka kehas sisalduva ainekoguse kaudu.. Füüsikalist suurust, mis iseloomustab ühikulise ruumalaga keha massi, nimetatakse …

.

Ainehulk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ainekoguses sisalduvate molekulide arvu. Ainehulga mõõtühikuks on...

.

Füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku seisundit Mass- füüsikaline suurus, mille abil väljendatakse arvulislet keha raskust ja vastuanu liikumise muutumisele Molaarmpass- ühe mooli aine mass grammides Universaalne gaasikonstant - füüsikaline konstant, mis väljendab ühe mooli ideaalse gaasi tehtavat paisumistööd tema ...

.

Mass on füüsikaline suurus, mis väljendab keha (füüsika) kahte omadust. 336 suhted.

.

Füüsikaline suurus on füüsikalise objekti mõõdetav omadus või olek, mida saab matemaatiliselt tõlgendada suurusena ja mis võimaldab antud objekti tähise ning mõõtühiku abil arvuliselt kirjeldada. Näiteks mõõtes mingi keha massiks 13 kg on 13 füüsikalise suuruse – massi – arvväärtus ja kg mõõtühik, milles massi mõõdeti. ...

.

Näiteks keha suurust kirjeldatakse geomeetriliste mõõtmetega, raskust iseloomustatakse massiga, soojust temperatuuriga jne. Mõõtmine on võrdlemine kokkulepitud väärtusega. See kokkulepitud väärtus on mõõtühik (või lühidalt ühik). Iga füüsikaline suurus esitatakse sellele vastavates ühikutes.

.

Füüsikaliste suuruste loend. Allikas: Vikipeedia. Mine navigeerimisribale Mine otsikasti. Loendis on sagedamini kasutatavate füüsikaliste suuruste ja nende ühikute nimetused ja tähised. Elektrotehnilised suurused on detailsemalt esitatud Elektrotehniliste suuruste ja …

.

Inertsus on mitmetähenduslik termin: . Tavakeeles mõistetakse inertsuse all tegevuseta või peaaegu tegevuseta olekut, loidust.; Inertsus on keemias keemilise elemendi omadus mitte osaleda keemilistes reaktsioonides ega moodustada keemilisi ühendeid.; Inertsus on füüsikas keha omadus püüda säilitada oma liikumisolekut; mida suurem on keha mass, seda raskem on …

.

Mass – füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha inertsust. Mass on skalaarne suurus. Massi tähis on m ja põhiühik 1 kilogramm (1 kg). Olemegi jõudnud järelduseni, et keha kiirendus sõltub välisest tegurist - kehale mõjuvast jõust, ja keha enda omadust iseloomustavast suurusest – massist. Täpsem sõltuvus ongi sõnastatud ...

.

füüsikaline suurus, mis näitab ajaühikus läbitud teepikkust. kiirus. liikumine, mille puhul keha mis tahes võrdsetes ajavahemikes läbib võrdsed teepikkused. ... füüsikaline suurus, mis väljendab keha inertsust. mass. keha omadus, mis väljendub vastuseisus keha liikumise kiiruse või selle suuna muutusele.

.

füüsikaline suurus, väljendab keha inertsust. 1 m/s. kiiruse ühik. jõud. füüsikaline suurus, iseloomustab ühe keha mõju teisele. 1 N. jõu ühik. dünamomeeter. mõõteriist jõu mõõtmiseks. jõudude tasakaal. ... nähtus, mis seisneb keha kuju või ruumala muutmises. elastsusjõud. jõud, tekib elastselt deformeeritud kehas, selle ...

.

mass ­füüsikaline suurus, mis väljendab keha kahte omadust: a) inertne mass väljendab keha inertsi ehk võimet säilitada oma liikumise kiirust (selle muutmiseks on tarvis rakendada jõudu); b) raske mass väljendab keha võimet tõmmata ligi teisi kehi ehk gravitatsioonivõimet.

.

Keha mass on füüsikaline suurus, mis klassikalises mehaanikas iseloomustab keha omadust säilitada tema liikumsiolekut vastastikmõjus teiste kehadega, seepärast öeldakse ka, …

.

Keha mass – Keha mass on füüsikaline suurus, mis väljendab keha kahte omadust: mass kui intertsne mass väljendab keha inertsi, mass kui raske mass väljendab keha võimet tõmmata ligi teise kehi ehk gravitatsioonivõimet.

.

Võimsus on füüsikaline suurus, mis väljendab ühe ajaühiku jooksul tehtud töö hulka (ehk kulutatud energiat). Võimsust tähistatakse tähega N ning seda saab arvutada valemiga: N = A t. Võimsuse ühikuks on vatt (lühend W): 1 W = 1 J / 1 s. Võimsus 1 vatt on väga väike võimsus. Rahulikult kõndides on inimese võimsus umbes 50 W ...

.

FÜÜSIKA ÜLDMUDELID füüsikaline objekt ­ õun/kivi füüsikaline suurus- kiirus, kiirendus füüsikaline nähtus- jää sulamine, kivi kukkumine Skalaarne suurus- arvuline väärtus, kuid neil pole suunda(nt. Aeg, pikkus mass) Vektoriaalne suurus- üldjuhul esitatav 3 arvuga. Need on vektori koordinaadid. On olemas k...

.

keha mass – Keha mass on füüsikaline suurus, mis väljendab keha kahte omadust: mass kui intertsne mass väljendab keha inertsi, mass kui raske mass väljendab keha võimet tõmmata ligi teise kehi ehk gravitatsioonivõimet.

.

Teepikkus – füüsikaline suurus, mis on võrdne trajektoori pikkusega, mille keha mingi ajavahemiku jooksul läbib • Tähis: s • Mõõtühik: 1m • Valem V= s x t. Mehaaniline liikumine. 0

.

Küsimustele vastamine, mehaanika kokkuvõte. . 1 Kirjutage Newtoni kolmas seadus ja seletage seda ühe näite kaudu.. Newtoni III seadus väidab, et kaks keha mõjutavad alati teineteist jõududega, mis on. absoluutväärtuselt võrdsed, kuid vastandlikult suunatud jõududega, s.t. .. Mõjuvad jõud üksteisele sama liiki ning alati paari kaupa.

mis on rajatismis on avatud küsimusedkuidas teha sinkikuidas kirjutada raamatutkui kaua kehtib autojuhi tervisetõendkui palju arvatakse maailmas keeli olevatkuidas tühjendada arvutikuidas vahetada windowsimis on digitaalarhiivmis on anoreksia

       

 
    By Rafcorp
629
Bing Google